^Nahoru
  
  
  

Třída – Kamarádi

Ve třídě je zapsáno 24 dětí, 12 holčiček a 12 chlapců, předškoláků máme 9.

Specifika práce s předškoláky – cíle, činnosti, metody. 

 

CÍLE:

 • znát děti ze školky, učitelky, ostatní zaměstnance jménem 
 • dodržovat pravidla soužití ve třídě
 • přizpůsobit se větším nárokům ve všech činnostech během dne
 • rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti, zvládat delší vycházky, výlety
 • zvládat pracovní a výtvarné činnosti, různé techniky, experimenty
 • větší samostatnost, orientace po budově
 • zvládat sebeobsluhu, stolování, používání příborů, dodržování hygieny, funkce denních služeb, pomoc mladším dětem
 • péče o zvířata – krmení rybiček, čištění akvária
 • správně vyslovovat všechny hlásky, samostatně vyprávět příběh, umět vyřídit vzkaz
 • rozvíjet myšlení, představivost – využívat encyklopedie, knihy, časopisy, puzzle, logico (analýza, syntéza)

 

GRAFOMOTORIKA, JEMNÁ MOTORIKA

 • správné držení tužky, nůžek, příboru
 • grafické a uvolňovací cviky
 • práce s pracovními listy 
 • práce na počítači
 • při TV činnostech, relax. chvilkách

 

POHYBOVÉ AKTIVITY

 • během celého dne, volný pohyb po třídě
 • děti mají přístup k tělocvičnému náčiní (stuhy, obruče, drátěnky, švihadla, míče, šátky, chůdy, žebřík)
 • zařazujeme ranní pohyb. aktivity před svačinou, relaxační cvičení 
 • využíváme třídy, tělocvičny OÚ, hřiště, dvůr MŠ

 

POBYT VENKU

 • dvůr, hřiště OÚ, vycházky po okolí
 • v případě nepříznivého počasí místo pobytu venku – jiné aktivity (hry ve třídě, řízené činnosti, pohádky (cdpřehrávač, promítačka, četba,…).

 

PITNÝ REŽIM

 • zajištěn ve třídě, speciální odkládací stůl, nástěnný panel na kelímky, které jsou označeny značkami dětí
 • nabídka nápojů – čaje, džusy, minerálky,…
 • kelímky  jsou 2x denně myty

 

ČINNOSTI

které preferujeme – volná hra, námětová hra, práce s přírodním materiálem, relaxační cvičení, práce s knihami, encyklopediemi, výlety, exkurze,…

 

PEDAGOGICKÉ METODY:

 • komunikativní kruh
 • prožitkové učení
 • řízené skupinové činnosti
 • individuální řízené činnosti
 • nahodilé situace
Copyright © 2024. Mateřská škola Hrušová Rights Reserved.