^Nahoru
  
  
  

Organizace dne

6.30 – 9.30 : : scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky cílené činnosti ve skupinkách a individuálně, ranní cvičení, smyslové hry, jazykové chvilky, hygiena, svačina

9.30 - 11.30 : : pobyt venku

11:30 – 12.00 : : hygiena, oběd

12:00 – 14.00 : : hygiena, odpočinek, náhradní klidná nespací aktivita

14.00 – 16.00 : : hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry na přání dětí 

 

Pravidla soužití ve třídě:

 

1. Šnečkové pravidlo - Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás. Proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

2. Pusinkové pravidlo - Pár kouzelných slovíček, při sobě vždy nosím. Nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.                                           Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila.

3. Srdíčkové pravidlo - Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi. Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se                                                 zasmějeme.

4. Talířkové pravidlo - Ke stolu si sesedneme, už se ani nehneme. Ruce na kolena dáme, na sebe se usmíváme. Záda                                 pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku, na dobrou polívčičku.

5. Kapičkové pravidlo - Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi. Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen tehdy,                                   když máme.

6. Hračkové pravidlo - Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám. Hračky se pak usmívají, když pořádek                                        kolem mají.

7. Měsíčkové pravidlo - Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme. Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a                                   šikovné tělíčko.

 

Copyright © 2023. Mateřská škola Hrušová Rights Reserved.