^Nahoru
  
  
  

Plán akcí 2022/2023

Září:

- Zahajovací schůzka s rodiči

- Výstava výtvarných prací v lipové aleji

- Tvořivé podzimní odpoledne rodičů s dětmi

- Sběr papíru a potravinového hliníku

- Dopravní hřiště v Chocni (předškoláci)

- Divadélko Jójo

- Výstava loutek ve Vysokém Mýtě

 

Říjen:

- Hravé odpoledne s malými kamarády

- Vítání občánků

- Pohádkové vystoupení Veselá pouť v Šemberově divadle

- Drakiáda s rodiči

- Vystoupení pro seniory

 

Listopad:

- Solná jeskyně pro ml. děti

- Lampiónový průvod

- Logohrátky s rodiči - cvičení L

- Vyrábění vánočních věnců s rodiči

 

Prosinec:

- Vánoční zvyky v muzeu ve Vysokém Mýtě

- Čertování ve školce

- Vánoční jarmark, Betlém

- Vánoční posezení s rodiči (besídka)

- Koledování po obci

 

Leden:

- "Tak jde čas" - výstava hodin a hodinek

- Logohrátky s rodiči - cvičení Dě, Tě, Ně

- Projekt Sokol s rodiči

 

Únor: 

- Karneval

- Předplavecký výcvik

- Sportovní den s rodiči - hry na sněhu

- Divadélko Jójo

- Dětský ples ve školce

 

Březen:

- Předplavecký výcvik

- Vynášení Moreny

- Logohrátky s rodiči - sykavky

- Schůzka s rodiči předškoláků

- Výlet vlakem do Litomyšle

 

Duben:

- Předplavecký výcvik

- Velikonoční tvořivá dílna dětí s tatínky

- Čarodělnické odpoledne a opékání buřtů

- Den Země - sokolnictví

- Výcvik psů

- Sběr papíru a potravinového hliníku

- Zápis do ZŠ

 

Květen:

- Sportovní odpoledne se školkami

- Fotografování dětí

- Logohrátky s rodiči - R, Ř

- Vystoupení maminkám k jejich svátku

- Hudební vystoupení v ZUŠ ve Vysokém Mýtě

- Hasiči

- Návštěva nových školkáčků v MŠ

- Výlet vlakem do Vysokého Mýta, návštěva MŠ

 

Červen:

- Muzeum v Chocni

- Den dětí

- Celodenní výlet do Čertoviny

- Loučení s předškoláky, pasování, nocování

- Sběr papíru a potravinového hliníku

Copyright © 2023. Mateřská škola Hrušová Rights Reserved.