^Nahoru
  
  
  

Plán akcí 2020/2021

PODZIM:

Zahajovací schůzka s rodiči (seznámení s prostředím MŠ, školním řádem, ŠVP, režimem dne, stravováním)

Vystoupení pro seniory

Společné odpoledne s rodiči a dětmi - adaptační, tvořivé, logopedické

Výlet do Nových Hradů - výstava loutek

Exkurze - mlýn, Sofa design

Vítání občánků

Pohádková představení - Jójo, MŠ Cerekvice

"Světýlkování"

Šemberovo divadlo

Vyrábění vánočních věnců s rodiči (konec listopadu)

 

ZIMA:

Muzeum Vysoké Mýto - vánoční zvyky

Čert a Mikuláš v MŠ, dětské čertování

Pohádková představení - Jójo

Muzikoterapie

Šemberovo divadlo

Vánoční jarmark

Vánoční posezení s rodiči (besídka)

Dětský karneval

Retro výstava

Akce s rodiči - sportovní (Projekt)

 

JARO:

Divadélko Jójo

Vynášení Moreny

Velikonoční vyrábění s rodiči - výstava

Pálení čarodějnic s opékáním vuřtů

Den Země

Hasiči v MŠ

Besídka s rodiči (den Matek)

ZUŠ Vysoké Mýto - hudební vystoupení

Zápis do ZŠ, návštěva s dětmi - budoucími prvňáčky

 

LÉTO:

Muzeum Choceň

Den dětí - soutěže

Fotografování

Turistický výlet s opékáním - Brůnovi

Geomag v MŠ

Celodenní výlet - Čertovina

Loučení se školním rokem s rodiči - pasování, nocování v MŠ

Copyright © 2021. Mateřská škola Hrušová Rights Reserved.