^Nahoru
  
  
  

Plán akcí 2019/2020

PODZIM:

Schůzka s rodiči (seznámení s prostředím MŠ, školním řádem, ŠVP, režimem dne, stravováním)

Vystoupení pro seniory

Společné odpoledne s rodiči a dětmi-adaptační, tvořivé, logopedické

Výlet-muzeum Litomyšl

Vítání občánků

Plavecký výcvik

Pohádková představení-Jójo, MŠ Cerekvice

Šemberovo divadlo

Vyrábění vánočních věnců s rodiči (konec listopadu)

 

ZIMA:

Muzeum-Vysoké Mýto-vánoční zvyky

Čert a Mikuláš v MŠ, dětské čertování

Pohádková představení-Jójo

Šemberovo divadlo

Vánoční jarmark

Vánoční posezení s rodiči (besídka)

Dětský karneval

SD - Přívrat 

Akce s rodiči-sportovní, logopedická

 

JARO:

Celodenní výlet

Divadélko Jójo

Vynášení Moreny

Velikonoční vyrábění s rodiči

Pálení čarodějnic s opékáním vuřtů

Den Země

Besídka s rodiči (den Matek)

ZUŠ Vysoké Mýto-hudební vystoupení

Zápis do ZŠ, návštěva s dětmi-budoucími prvňáčky

 

LÉTO:

Muzeum Choceň

Den dětí - soutěže

Fotografování

Turistický výlet s opékáním

Geomag v MŠ

Loučení se školním rokem s rodiči - pasování, nocování v MŠ

Copyright © 2020. Mateřská škola Hrušová Rights Reserved.