^Nahoru
  
  
  

Aktuální informace

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hrušová.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hrušová, rozhodla podle ustanovení paragraf 34, paragraf 165 odst. 2 písmeno b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v plném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hrušová.

 

Seznam uchazečů:

Uchazeč            Výsledek řízení

      3                       přijat/a

      4                       přijat/a

      5                       přijat/a

      7                       přijat/a

      8                       přijat/a

 

Ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 12. 5. 2022

Datum sejmutí:      27. 5. 2022

 

Seznam je vyvěšen na dveřích budovy Mateřské školy.  

Copyright © 2022. Mateřská škola Hrušová Rights Reserved.